گلکسی واچ ۴ و گلکسی واچ ۵ هنگام انجام تجزیه‌و‌تحلیل امپدانس بیوالکتریک (BIA) به دقتی قابل مقایسه با معیارهای آزمایشگاهی اما کمتر از آن دست می‌یابد.
امروزه افراد سبک زندگی سالم‌تری را در برنامه‌های روزانه خود جای می‌دهند. یکی از معیارهای اندازه‌گیری شکل فیزیکی شما، BMI شما است. بااین‌حال، BIA (تحلیل امپدانس بیوالکتریک) معیار بسیار بهتری است. این شاخص قبلاً فقط در کلینیک‌ها و باشگاه‌های ورزشی دردسترس بود؛ اما اکنون می‌توان آن را مستقیماً از مچ دست با استفاده از ساعت‌های هوشمند مانند گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ ۵ اندازه‌گیری کرد.

تیمی از دانشگاه ایالتی لوئیزیانا، مرکز تحقیقات زیست‌پزشکی پنینگتون و مرکز سرطان دانشگاه هاوایی برای تعیین میزان دقیق اندازه‌گیری ترکیب مواد بدن در گلکسی واچ ۴ و گلکسی واچ ۵ و تأثیر آن بر کاربرانی که از آن استفاده می‌کنند، همکاری کردند.

در این مطالعه ۱۰۹ نفر شرکت کردند که از این تعداد ۷۵ نفر آزمون را به پایان رساندند. قرائت‌های گلکسی واچ ۴ با اندازه‌گیری‌های بالینی با استفاده از اسکن جذب‌سنجی اشعه ایکس انرژی (DXA) و تجزیه و تحلیل امپدانس بیوالکتریکی هشت قطبی آزمایشگاهی مقایسه شد.

درنتیجه، مشخص شد که ساعت هوشمند BIA با دقتی قابل مقایسه اما کمتر از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، توانایی اندازه‌گیری ترکیب بدنی پایدار را دارند. اندازه‌گیری‌های BIA در گلکسی واچ ۴ و گلکسی واچ ۵ تقریباً ۹۷ درصد و ۹۸ درصد با نتایج دو روش مرجع با استفاده از معیارهای آزمایشگاهی همبستگی داشتند. این یعنی خوانش‌های BIA که در ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ ۴ یا گلکسی واچ ۵ دریافت می‌کنید، نسبتاً دقیق هستند.
این مطالعه همچنین نشان داد که دسترسی به چنین اندازه‌گیری درستی روی مچ دست به افراد کمک می‌کند تا فعالیت‌های بدنی خود را افزایش دهند. سامسونگ توصیه می‌کند از اندازه گیری BIA در همان زمان از روز، با معده خالی، پس از رفتن به دستشویی، زمانی که عادت ماهانه ندارید، قبل از انجام ورزش و بعد از برداشتن اجسام فلزی از بدن خود استفاده کنید.