گوگل فرم یا Google Forms یا به عبارت بهتر ابزار ایجاد فرم در گوگل درایو، یکی از بهترین ابزار ها برای زمانی است که شما می خواهید اطلاعات زیادی را از کاربران زیادی دریافت کنید. گوگل فرم، دارای رابط کاربری ساده است و می توانید به سادگی فرم پرسش خود را در آن ایجاد کرده و بعد نشر دهید.

گوگل فرم می توانید شامل هر چیزی از یک نظرسنجی گرفته تا ، سازماندهی یک رویداد، فرم تماس، آزمونها یا حتی ساخت یک لیست تماس کوچک باشد.

یکی دیگر از امتیاز های گوگل فرم این است که شما می توانید هر گونه رسانه ای از جمله عکس، فیلم و غیره را در داخل فرم خود قرار دهید تا کاربران و کسانی که فرم را می بینند بتوانند از آن مدیا ها استفاده کنند. همچنین مزیت دیگر گوگل فرم این است که کاربران نیز قادر خواهند بود تا روی گوگل فرم رسانه های مشابه نظیر فیلم و عکس و غیره، آپلود نمایند.

خوشبختانه این سرویس رایگان در اختیار همه کاربرانی است که حد اقل یک حساب گوگل مثل جیمیل داشته باشند.

1)ایجاد نظر سنجنی با کمک گوگل فرم
2)ساختن آزمون ها و یا ارزیابی ها به کمک گوگل فرم
3)ایجاد رویداد، ثبت نام و دعوت از افراد با کمک گوگل درایو و گوگل فرم

4)ارائه درخواست کار، با کمک گوگل فرم
5)ساختن فرم های کنترلی برای کارکرد همکاران
6)ایجاد فرم دریافت فید بک از مشتریان با کمک گوگل فرم
7)ایجاد فرم تماس با کمک گوگل فرم در گوگل درایو